Rezervácia a platba zájazdu

Jul 09, 2012
Katarína Kopoldová wrote
0votes
Published
Reply
1 Answer
Jul 09, 2012
Katarína Kopoldová agent wrote
Rezervácia miest môže byť objednávateľom uskutočnená osobne, telefonicky alebo písomne. Rezervácia bude zrušená, pokiaľ nie je do CK HITKA do 2 kalendárnych dní (ak nie je dohodnutý iný termín) doručená riadne vyplnená a podpísaná Zmluva o obstaraní zájazdu a v dohodnutom termíne zaplatená záloha v CK HITKA (alebo doručený hodnoverný doklad o jej zaplatení).
V prípade, že objednávateľ zájazdu má záujem o služby na vyžiadanie, skladá vopred garančnú zálohu vo výške min. 10 % z ceny týchto služieb (výška zálohy je závislá od termínu zájazdu či pobytu). Aj takýto vzťah sa už pokladá za objednávku zájazdu. Po potvrdení služieb platí objednávateľ obratom doplatok, v prípade správy o už obsadených kapacitách mu CK HITKA vráti garančnú zálohu v plnej výške. V prípade storna na vyžiadanie objednaných služieb platia storno podmienky.

Objednané zájazdy a súvisiace služby sú splatné ihneď vo výške 50 % z ceny vrátane celej ceny poistenia. Doplatok ceny zájazdu musí byť zaplatený najneskôr 42 dní pred nástupom na zájazd alebo k pobytu. Vo výnimočných prípadoch (oneskorená objednávka či rozšírenie služieb v období do 45 dní pred nástupom a pod.) je cena zájazdu alebo služby splatná ihneď jednou čiastkou.